Çölyak Hastalığı Serolojik Testler Nedir? Seroloji Ne demek?

Çölyak Hastalığı (ÇH) için ilk serolojik testler 1980’lerin başında geliştirildi ve IgG ile dolaşımdaki IgA anti-gliadin antikorlarını (AGA) ölçtü. Bu testlerin tanısal duyarlılıkları sırasıyla% 82 ila% 89 ve özgüllükleri sırasıyla% 66 ila% 90’dır (19). Bununla birlikte, çoğu popülasyonda AGA testinin pozitif prediktif değeri% 30’dan azdır, bu nedenle AGA testi büyük ölçüde lehine düşmüştür (19). Seçici […]