Kolinerjik Sistem ve Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığının kolinerjik hipotezi, bazal ön beyindeki kolinerjik yolun tahrip edilmesinin, nörotransmiter asetilkolini serbest bırakan kolinerjik nöronlarda bir azalmaya yol açtığını ileri sürer. Bu nöronlar, hem hafıza bozukluğu hem de bilişsel semptomlarda rol oynayan hipokampus ve neokortekse yansıtır. ACh, asetilkolinesteraz (AChE) enzimi tarafından parçalanır. Bu enzimin seviyeleri, hafif hastalara kıyasla, orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı […]