Crohn Hastalığı Ameliyat ve Ameliyat Sonrası Nüks

Crohn hastalığı, aralıklı karın ağrısı, ishal ve emilim bozukluğuna yol açan tekrarlayan-düzelen hastalık seyri ile karakterizedir. Hastalar arasında değişen sıklıkta nüksler öngörülemez. Relapsın birkaç güvenilir prediktörü vardır, ancak sigara içme alışkanlığı hastalığın seyrini kötüleştirdiği ve relaps sıklığını artırdığı bilinmektedir (Cosnes, Carbonnel ve ark. 1999; Cosnes, Beaugerie ve diğerleri 2001; Picco ve Bayless 2003; Ryan, Allan […]