Periodontal Hastalıklar ve Kalp Hastalığı

Araştırmalar, periodontal hastalığı ve kalp hastalığını birbirine bağlamak için ortak risk faktörlerine ek olarak nedensel bir ilişki belirlemek için olası ilişkileri belirlemeye çalıştı. DeStefano ve diğerleri. prospektif bir kohort çalışmasını tamamlayarak kalp hastalığı ve periodontitis arasındaki ilişkiyi inceledi. Sonuçlar, periodontal hastalığı olan hastaların, periodontal hastalığı olmayan veya çok az olanlara göre kalp hastalığı geliştirme oranının% […]