Çölyak Hastalığı Nedir Nasıl Anlaşılır Çölyak Histopatoloji

Güncel öneri, Çölyak Hastalığı tanısının ince bağırsak biyopsi örnekleriyle doğrulanmasıdır. ÇH’nin histopatolojik tanısı için en yaygın kabul gören tanı ölçütleri seti, modifiye Marsh sınıflandırması olarak adlandırılır. Bu sınıflandırma, intraepitelyal lenfosit sayımlarının ve ince bağırsağın kriptalarının ve villuslarının tanımının bir kombinasyonunu kullanır. Anormal ince bağırsak biyopsi örnekleri ÇH’ye spesifik olmamasına rağmen, uygun klinik ortamda anormal biyopsi örnekleri tanıyı doğrular. Hastalık düzensiz olduğundan, mevcut kılavuzlar, tanıyı kanıtlamak için EGD sırasında en az 4-6 duodenal biyopsinin alınması gerektiğini önermektedir. Marsh tipi 1 veya üstü, CD için tanısal kabul edilir.

(ÇH) , (CD) : Çölyak Hastalığı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir