Kısa Bağırsak Sendromu

Kısa bağırsak sendromu, önemli bir morbidite ve mortalite taşır. Crohn hastalığında kısa bağırsak sendromu insidansı hakkında kesin veri yoktur. Kısa bağırsak sendromunun genel prevalansının milyonda 2-5 olduğu tahmin edilmektedir. Crohn hastalığı, birden fazla ameliyata veya fistül gelişmesine bağlı kısa bağırsak sendromunun yaygın bir nedenidir. Kısa bağırsağı olan bazı kohortların% 60 kadarı Crohn hastalığına atfedilmiştir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir